Autor:in

"Elzbieta Witkowska-Zaremba"

Elzbieta Witkowska-Zaremba

Image

Bernhard, Michael / Witkowska-Zaremba, Elzbieta

Traditio Iohannis Hollandrini Band I = Die Lehrtradition des Johannes Hollandrinus. The Teaching Tradition of Johannes Hollandrinus

39,50 € Softcover ISBN: 978-3-7696-6011-1 Kaufen
Image

Traditio Iohannis Hollandrini Band III
Die Traktate IV-VIII = The Treatises IV-VIII

49,50 € Softcover ISBN: 978-3-7696-6013-5 Kaufen
Image

Bernhard, Michael / Witkowska-Zaremba, Elzbieta

Traditio Iohannis Hollandrini Band IV
Die Traktate IX-XIV = The Treatises IX-XIV

44,50 € Softcover ISBN: 978-3-7696-6014-2 Kaufen
Image

Bernhard, Michael / Wtkowska-Zaremba, Elzbieta

Traditio Iohannis Hollandrini Band V
Die Traktate XV-XXI = The Treatises XV-XXI

49,50 € Softcover ISBN: 978-3-7696-6015-9 Kaufen
Image

Bernhard, Michael / Wtkowska-Zaremba, Elzbieta

Traditio Iohannis Hollandrini Band II
Die Traktate I-III = The Treatises I-III

44,50 € Softcover ISBN: 978-3-7696-6012-8 Kaufen